Verkoop appartementen

De appartementen van Camacuri Residence & Apartments zijn niet alleen te huur, maar ook te koop.

Het complex is eigendom van de “Coöperatieve Condominium-exploitatievereniging Camacuri Residence Ver. U.A”. Dit is een coöperatieve vereniging met 39 aandelen. Een beheermaatschappij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Dhr. Fred Wapenaar is voorzitter van de coöperatieve vereniging.

U kunt mede-eigenaar worden en lid van de coöperatie:
U koopt dan 1 aandeel in de Coōperatieve Condominium-exploitatievereniging Camacuri Residence Ver. U.A. en dat aandeel geeft u, naast het pro rata recht op het totale vermogen van de vereniging (= het gebouw) het exclusieve recht om van een bepaald appartement gebruik te maken.

Dat gebruik maken kan op twee manieren;
1. U komt op Camacuri wonen.
U betaalt dan de maandelijkse ledenbijdrage en de door u gemaakte kosten voor electra en water.

2. U sluit met ons een overeenkomst tot exploitatie.
Dit houdt in, dat als u geen gebruik maakt van uw appartement, wij dit verhuren aan (vakantie)gasten.
U krijgt jaarlijks 3.5 % rente over het aankoopbedrag, alsmede voor u en uw familie in op- en neergaande directe lijn, het recht om gratis 14 dagen per jaar in het appartement te verblijven. De kosten, inclusief de ledenbijdrage, zijn dan voor onze rekening.

Wilt u langer dan 14 dagen bij Camacuri verblijven, dan rekenen wij per dag een tarief, gebaseerd op de maandelijkse ledenbijdrage en een kleine vergoeding voor het gebruik van de inrichting. Over die dagen ontvangt u niet de 3.5% rente.
In alle gevallen worden het electra- en waterverbruik apart in rekening gebracht.

Als u familie, vrienden of kennissen een vakantie op Camacuri adviseert dan krijgt u, als u ons daarvan op de hoogte stelt en bij directe reservering bij ons, een commissie van 10% van de netto opbrengst.

Indien u in de koop van een appartement bij Camacuri Residence & Apartments geïnteresseerd bent, sturen wij u graag de statuten, reglementen en contracten toe. Maak uw interesse aub hier kenbaar.